PIANO-BETON

Czym jest Pianobeton?

Jest to mieszanka spoiwa, wody, domieszek i piany technicznej , jako rozwiązanie technologiczne jest znany już od ponad trzydziestu lat, Jest to materiał budowlany z dobrą wytrzymałością mechaniczną, o niskiej przewodności ciepła Pianobeton zawiera zamknięte pory powietrza, dzięki czemu jest osiągana jego niska waga objętościowa i osiągana oszczędność kosztów materiałowych.

Praktycznie najczęściej jest stosowany pianobeton o wadze objętościowej w granicach 350 – 600 kg/m3 o wytrzymałości na
ściskanie do 1,5MPa po 28 dniach. Pianobeton umożliwiaja wiązane – stabilne wyrównanie nierówności i opracowanie jak
przy powłokach samoniwelujących. Przeważająca większość wyprodukowanego pianobetonu jest zastosowana do wykonania
wyrównujących warstw podłóg, gdzie z sukcesem zastępuje materiał płytowy .

Właściwości pianobetonu

– Niska gęstość czyli niewielka masa własna pozwalająca odciążyć budowlę
– Wysoka izolacyjność cieplna pozwalającą na znaczne oszczędności energii
– jako materiał na bazie cementu pianobeton posiada najwyższą klasą ognioodporności A1
– Wysoka w porównaniu do konkurencyjnych materiałów wytrzymałość na ściskanie
– Płynna konsystencja pozwalająca na szybkie i łatwe układanie, wyrównywanie i zagęszczanie warstw mieszanki.

Pianobeton posiada szereg charakterystycznych zalet takich jak:

• izolacyjność termiczna i akustyczna,
• mrozoodporność,
• ogniotrwałość,
• wysoką szczelność,
• mały ciężar,
• stosunkowo dużą wytrzymałość na ściskanie,
• łatwość i szybkość zabudowy,
• nie wymaga dylatacji.

Korzyści:

• zastosowany jako warstwa wyrównawcza pod podkład podłogowy:
– powoduje oszczędność energii poprzez eliminacje strat ciepła
– eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwą jastrychu (np. jak w przypadku stosowania płyt styropianowych)
– pozwala na dokładne wyrównanie podłoża i w konsekwencji na niższe zużycie o ok. 15-20% materiału jastrychowego
– doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednocześnie chroniąc je przed stratami
ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi
• zastosowany w miejsce chudego betonu poprawia izolacyjność podłóg i posadzek
na gruncie powodując oszczędność energii
• niska gęstość umożliwia zastosowanie pianobetonu jako warstwie wyrównawczo-
-termoizolacyjna na stropach drewnianych, stropodachach itp.
• skrócenie czasu budowy i znaczne ograniczenie kosztów robocizny
• brak konieczności magazynowania materiałów i porządek na placu budowy –
Pianobeton produkowany jest na budowie i może być podawany pompą do betonu

Warunki techniczne Pianobetonu:

 W zależności od potrzeb i warunków zastosowania, wytwarza się Pianobeton o gęstościach od 350 do 1400 kg/m3.
Każda gęstość ma inne właściwości i tym samym umożliwia spełnienie różnorodnych wymagań.
• Pianobeton może być podawany pod ciśnieniem (np. dla wypełnień).
• Zalecana minimalna grubość warstwy Pianobetonu to 5 cm.
• Maksymalna grubość warstwy, przy jednorazowym wylewaniu wynosi od 20 do 100 cm, zależnie od gęstości Pianobetonu i
temperatury otoczenia. Kolejne warstwy można wylewać po kilkunastu godzinach.
• Minimalna temperatura otoczenia podczas wylewania +5 stopni.
• Pianobeton daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami do betonu jak piły, dłutownice czy wiertnice.
• Wyrobiska w Pianobetonie naprawia się poprzez ponowne uzupełnienie Pianobetonem lub zalanie na tyle rzadką zaprawą
cementową, aby wpłynęła ona w szczeliny i przestrzenie między bryłami i związała je.
• Pianobetonu z uwagi na dużą ścieralność, nie stosuje się bezpośrednio na nawierzchnie o dużych obciążeniach.
• Jak każdy materiał cementowy, Pianobeton przyjmuje impregnaty, zwłaszcza bitumiczne oraz papę klejoną na gorąco,
co sprawdza się np. na stropodachach czy stropach parkingów.